Cookie- og privatlivspolitik  for Cedergaard Sportsrideklub.

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Cedergaard Sportsrideklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Christina Madsen

Adresse: Esbjergvej 103, 6000 Kolding

Telefonnr.: 4095 6263

Mail: cedergaard@hotmail.com

 

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse.

 • Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

 • Følsomme personoplysninger: Billeder fra diverse arrangementer.

2. Oplysninger om frivillige:

 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser,

 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

 • Cpr-numre og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest)

 • Følsomme personoplysninger:

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

 • Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn 

 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige
   

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev

 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt

 • At administrere din relation til foreningen

 

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling

 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)

 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

 • At administrere din relation til foreningen

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen 

 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

 

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

 • Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophøre.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring

 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Cookiepolitik
Vi bruger cookies på www.cedergaard.dk for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside.

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr. Vi anvender Google Analytics hertil. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden. I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies, idet det ofte er nødvendigt for at kunne levere en god service.

 

Vi bruger følgende typer cookies på vores hjemmeside:

 

Førstepartscookies
Førstepartscookies som udløber når du lukker din internetbrowser. Denne type cookies har til formål at genkende dit it-udstyr, huske dit sprogvalg, registrere tidsrummet du er på hjemmesiden, styring af grafik og identificere dine forespørgsler, når du navigerer rundt på www.cedergaard.dk

Vedvarende cookies
Hertil anvendes vedvarende cookies, som lagres i op til to år. De registrerer antal gange du har besøgt hjemmesiden, opholdslængde, sprogvalg, og hvordan du tilgår hjemmeside samt hvorvidt du er tilbagevendende bruger af hjemmesiden.

 

Google Analytics-cookies
Google Analytics cookies bruges til indsamling af besøgsstatistik. Disse cookies indsamler informationer om din brug af websitet, herunder din IP-adresse. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

 

Marketing-cookies
Marketingcookies bruges til at følge dine søge- og læsevaner, med det formål at vise dig mål-rettet marketingindhold i f.eks. annoncebanner. Disse cookies indsamler data, der kan inde-holde personlig identificerbare oplysninger. Enhver oplysning, der lagres med brug af disse cookies, kan blive delt med 3. part.

 

Ovenstående oplysninger er givet i overensstemmelse med bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr.

 

Såfremt ovenstående cookie-politik giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på cedergaard@hotmail.com

© Cedergaard Sportsrideklub. Proudly created by MacAdesign

Ring og book en prøve lektion, allerede i dag.

+45 40 95 62 63

Adresse:

Cedergaard Sportsrideklub

Esbjergvej 103

6000 Kolding

Find os på de socialemedia

 • Instagram - sorte cirkel
 • facebook-square